Segueix-nos també a:

Com Obtenir Beneficis amb la Consulta a un Advocat Revisió de l'Àmbit Personal, Familiar, Patrimonial i Empresarial

Sempre és convenient, i més en el present cicle econòmic, analitzar les circumstàncies tant personals com a familiars que es presentin en un moment determinat per comprovar si existeixen elements que, en el futur, puguin donar lloc a conflictes que acabin tenint repercussió en aspectes patrimonials, tant en l'àmbit personal com a empresarial.

En el nostre despatx ens ocupem de realitzar un estudi d'aquests elements potencialment capaços de provocar situacions conflictives futures de forma tal que puguem proposar les vies més adequades per intentar eliminar, o almenys minimitzar, els possibles efectes negatius de la situació existent en el moment en què se'ns consulta, mitjançant l'adopció de les corresponents decisions tant en l'àmbit personal (relacions de família: conjugals i patern-filials) com a patrimonial individual (planificació de la successió i de les mesures alternatives de caràcter contractual, possibles conflictes derivats del patrimoni personal) i patrimonial empresarial (essencialment aspectes relatius al manteniment de l'empresa i protocol familiar).

L'estudi a realitzar inclou, per tant, diversos aspectes que si escau convindria analitzar en una reunió presencial en el nostre despatx amb la finalitat d'establir les diverses opcions d'actuació en funció de la situació individual del client que se'ns hagi exposat, al no existir solucions de general aplicació que compleixin aquests propòsits de forma automàtica, sinó que les alternatives han de ser analitzades i considerades per a cada situació individual que se'ns plantegi.

També després de la nostra anàlisi es poden evitar despeses que no s'havien tingut en compte o minimitzar els mateixos revisant contractes existents que puguin renegociar-se o comprovar si s'estan complint adequadament, com podria ser el cas dels contractes hipotecaris.

El nostre despatx es caracteritza per l'atenció personalitzada a cada client. Pretenem ser els seus advocats de confiança. Consulti'ns els seus dubtes. És molt possible que pugui evitar riscos econòmics dels quals no era conscient.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.