Segueix-nos també a:

Com protocol familiar considerem l'acord a què arriben els components del grup familiar, propietaris d'una empresa, a través del qual s'estableixen les obligacions, limitacions, requisits i exigències a què s'han d'ajustar els membres del grup per tal que l'empresa funcioni de manera eficaç i continui amb èxit per als hereus.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.