Segueix-nos també a:

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Miguel & Escrig Advocats i en conseqüència assumim el compromís de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de Inés Miguel Ojeda i Melchor Escrig villamandos, titulars i responsables dels mateixos. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix l'informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Inés Miguel i Melchor Escrig, com a responsables dels seus fitxers, considerem que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o bé mitjançant correu electrònic ens està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades a les nostres bases de dades, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Miguel & Escrig Advocats es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers. L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres oa qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.


Quines dades sol·licitem i per a quina finalitat.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar. No obstant això tots són d'obligada resposta per poder complir amb la finalitat per a la qual se sol·liciten.

La nostra pàgina web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis ia través del correu electrònic.

A la secció CONTACTE, i en els diversos formularis d'CONTACTA AMB NOSALTRES que apareixen a la web, li sol·licitem les seves dades personals per a ajudar-vos i / o facilitar-li la informació sol·licitada, així com qualsevol altra relacionada amb la nostra activitat que considerem del seu interès.

Així mateix posem a la seva disposició una adreça de correu electrònic amb la finalitat que ens sol·liciti qualsevol tipus d'informació, aclariment o dubte. Si vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar als nostres fitxers corresponents.

L'acceptació de les presents polítiques de privacitat impliquen el consentiment de l'Usuari per rebre les nostres informacions comercials relacionades amb la nostra activitat, inclusivament per mitjans electrònics, sempre que vostè no ens indiqui el contrari en el correu electrònic barcelona@miguel-escrig-abogados.com.

L'informem també que en el cas de recepció del seu currículum vitae a través del correu electrònic les seves dades s'incorporaran als nostres fitxers de Recursos Humans amb la finalitat d'utilitzar-los en cas que es duguin a terme processos de selecció de personal presents i futurs.

Miguel & Escrig Advocats, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, es podrà dirigir a la següent adreça: Miguel & Escrig Advocats. -Responsable Protecció de Dades- 08021 Barcelona carrer Muntaner 269, 2n, 1a o a barcelona@miguel-escrig-abogados.com, aportant còpia del seu document nacional d'identitat o passaport.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que ho considerem oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.


Comunicacions de dades

L'informem que les seves dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, de manera que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, llevat que l'Usuari ens ho autoritzi expressament i en els casos legalment previstos.


Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades a fi d'evitar la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats , tal com exigeix ​​el Reial Decret 1720/2007, reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.


Actualització de les seves dades

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells. En cas contrari no responem de la veracitat dels mateixos.