Segueix-nos també a:

L'impost sobre successions s'ha de liquidar dins dels 6 mesos següents a la mort del causant.

Davant la complexitat que suposa tot el procediment successori és aconsellable sempre l'assessorament i l'ajuda d'un advocat que guiï de manera eficaç tot el procés successori del tal manera que s'evitin riscos fiscals o d'altre tipus per no haver realitzat tots els passos de forma adequada.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.