Segueix-nos també a:

Hi ha persones que moren sense haver atorgat testament deixant béns que finalment ningú reclama. En moltes ocasions les herències sense reclamar es perden perquè els parents del causant no arriben a saber que, per llei, eren ells els cridats a l'herència. Si ningú reclama l'herència l'Estat o les comunitats autònomes es converteixen en els hereus finals d'aquestes herències vacants.

A Espanya poden heretar abintestat (sense testament) els parents de la persona morta fins al quart grau per ordre de proximitat. És a dir a falta d'hereus testamentaris la llei estableix que heretaran els parents més propers, vidu o vídua, fills, pares, germans, nebots i finalment els col · laterals fins al quart grau. Si no hi ha cap d'aquests parents l'herència passaria a l'Estat.

L'exercici de la reclamació d'herència prescriu als 30 anys.

So vostè sap que un parent seu ha mort sense atorgar testament i sense deixar esposa o fills esbrini si té dret a l'herència. Hi ha moltes herències que queden sense reclamar.

Podeu demanar hora al nostre despatx o enviar-nos un correu electrònic detallant la situació. Li podem ajudar en la reclamació dels seus drets successoris.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.