Segueix-nos també a:

El llegat: Al testament el causant pot deixar a una o diverses persones coses determinades. A aquests béns concrets se'ls denomina llegats i als beneficiaris, llegataris.

La concessió d'un llegat només es pot fer per testament i indicant-ho de forma expressa en el mateix.

La disposició de llegats en una herència té un límit: no pot perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos, per la qual cosa s’haurà de reduir el seu import si perjudica els drets legitimaris.

Igual que succeeix en l'herència, també és possible renunciar al llegat.

Els hereus són els obligats a lliurar els llegats que el testador hagi establert en el seu testament.

El nostre despatx pot ajudar a reclamar tant la llegítima com els llegats que puguin haver-li correspost.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.