Segueix-nos també a:

El despatx dóna suport a l'Empresa i als emprenedors, per això està present des de la Constitució de la Societat assessorant en l'elecció del tipus de societat que més s'adequa a les seves necessitats. Redactem i realitzem tots els tràmits necessaris per a la constitució de la societat, especialment els estatuts o pactes entre socis per evitar conflictes futurs fixant amb claredat els drets i obligacions a assumir pels intervinents.

Creació de Societats i elaboració dels Pactes Socials (Estatuts).
Redacció de contractes mercantils i seguiment de la seva execució.
Assessorament en la Successió de l'Empresa Familiar.
Elaboració del Protocol Familiar.
Renegociació de deutes amb entitats financeres.
Reclamació de clàusules sòl de forma extrajudicial o judicialment.
Reclamació de quantitats.
Intervenció davant els tribunals.

L'horari del despatx és de 10 a 14 h i 16.30 a 19 h, de dilluns a dijous i de 10 h a 14 h els divendres.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.