Segueix-nos també a:

La gestió adequada del patrimoni immobiliari continua sent una qüestió prioritària, potser ara més que mai per l'alentiment econòmic en aquest àmbit.

El nostre despatx s'ocupa de cada assumpte de forma específica i, en conseqüència, només acceptem els assumptes que puguem atendre amb total dedicació

Els nostres serveis es centren en les següents qüestions:

Assessorament en transaccions immobiliàries.
Inscripció de titularitats en els registres de la propietat.Inscripció de titularitats en els registres de la propietat.
Obtenció d'informació registral d'immobles.
Regularització i actualització de la situació jurídica dels immobles.
Elevació a públic de contractes de compravenda privats.
Plantejament d'accions judicials en defensa de qualsevol dret sobre béns immobles.
Renegociació de deutes hipotecaris.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.