Segueix-nos també a:

La mediació és un procediment pel qual les parts, amb l'ajuda d'un mediador, intenten posar fi a la controvèrsia mitjançant un acord entre elles que satisfaci els interessos d'ambdues parts.

En aquests moments de crisis i de saturació judicial la mediació pot resultar un procediment adequat per a la resolució de conflictes, especialment si valorem el cost-beneficio o el temps emprat fins a aconseguir la fi del litigi.

Mitjançant la mediació les parts poden solucionar qualsevol conflicte civil, mercantil o de família. Si se sotmeten a les regles de la mateixa l'acord aconseguit tindrà els mateixos efectes que una Sentència.

En el nostre despatx tenim servei de mediació:

Familiar (divorcis, successions).
Empresarial.

Cridi'ns i intentarem resoldre els seus conflictes a través de la mediació.

Envieu-nos la seva consulta

Ens comprometem a contestar-li dins de les 24 h. següents a la recepció de la seva consulta, sempre en dies laborables.